About Асоциация на Психолозите в България

This author has not yet filled in any details.
So far Асоциация на Психолозите в България has created 5 blog entries.

Бягство от женствеността – Карен Хорни

Маскулинният комплекс у жените през погледа на мъжете и жените Int. J. Psycho-Anal., VII (1926) В някои от последните си работи Фройд обръща голямо внимание на определена едностранчивост на нашите аналитични изследвания. Аз имам предвид факта, че до скоро време обект на анализата преимуществено се явяваше съзнанието на мъжа и момчето. Причината е очевидна. Психоанализата е творение на мъжкия гений, и почти всички, които са развивали нейните идеи, също са били мъже. Естествено и закономерно е, че те са били ориентирани към изучаване същността на мъжката психология и са разбирали повече мъжкото развитие, отколкото женското. Въпреки това, важна крачка към разбирането

Забранената женственост. Психоанализата по проблема за фригидността.

Струва си да се отбележи, че изследвайки широко разпространеното явление фригидност, терапевти и сексолози стигат до диаметрално противоположни изводи. Терапевтите, отчитайки високата индивидуална значимост на това разстройство, сравняват фригидността с нарушението на мъжката потентност и заявяват, че и двете явления в еднаква степен следва да се разглеждат като болест. Тази гледна точка свидетелства за важността от още по-сериозен подход към изучаването на етиологията и лечението на фригидността, особено като се има предвид широката й

Цикличното насилие в партньорската двойка.

  Домашното насилие може да се определи като система от поведения на един човек за запазване на властта и контрола над друг човек. И дори на пръв поглед да изглежда, че домашното насилие е нещо импулсивно, то всъщност е целенасочено действие. За домашно насилие се говори в случаите, когато това е повтарящ се и с нарастваща честота цикъл на физическо, вербално, емоционално, психическо и икономическо насилие с цел контрол, заплашване и внушаване на чувство на страх. Този вид насилие се настанява постепенно в семейната двойка и не винаги се разпознава като такова. Често първите негови прояви се появяват по време на бременността или непосредствено след раждането. Ленор Уолкър за първи път описва тристепенния цикъл на насилие в двойката. Този цикъл съдържа фаза на напрежение, фаза на експлозията/избухването и фаза на медения месец. Въреки че това е опростено представяне на цикъла на насилие, то е доста точно. Първата фаза включва напрежение и ескалация – създаване на напрежение, фрустрация и гняв. Насилникът се съсредотчва върху това колко той е онеправдан, раздразнен, игнориран или застрашен. Тази фаза може да продължи от няколко минути до няколко месеца. Средната продължителност в повечето случаи приблизително е от няколко минути до няколко часа.

Дисциплината е в свободата!

“Задачата на възпитателя е да следи детето да не смесва доброто с неподвижността и злото с активността, в което не рядко грешеше старата дисциплина.“ М.Монтесори   Колко често чуваме реплики от рода на тези: “Не бягай, ще паднеш,”, “Спри се на едно място.”, “Ти си още малък и не можеш …”, “Няма ли да спреш да говориш най-после, наду ми главата.” и още много и много. Вероятно всеки от нас може да си припомни

Хиперактивност и дефицит на вниманието – БОЛЕСТ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

Дискусията за ползата от употрбата на аудиовизуални средства за обучение, за организация на свободното време, за последствията върху социалното поведение на децата не е нова. Тук по-специално ще се спрем на въпроса колко е наложително гледането на телевизионни програми от деца и тяхното въздействие върху оптималното функциониране на мозъка. Немалко автори са отделили внимание на тази тема в своите научни изследвания и целта на този текст е да подтикне към размисъл настоящите и бъдещи родители, които са поели тази огромна