About Асоциация на Психолозите в България

This author has not yet filled in any details.
So far Асоциация на Психолозите в България has created 89 blog entries.

„Асоциация на Психолозите в България“ организира благодарителен коледен базар под надслов „Деца помагат на деца“.

"Асоциация на Психолозите в България" организира благодарителен коледен базар под надслов "Деца помагат на деца" на 19.12.2015г. в град Варна. Събраните средства

Личностен въпросник на К.Г. Юнг – типологични особености на личността

(1) Цел: Установяване типологичните особености на личността. (2) Описание: Тестът съдържа 20 въпроса, на които изследваното лице трябва да даде отговор след избор на един от два предложени му варианта, обозначени с „а” и „б”. (3)Инструкция: Пред Вас е въпросник с 20 въпроса.От Вас се иска, след като внимателно прочетете въпроса, да направите един от двата предложени отговора, като избраният от Вас отговор бъде ограден с кръгче. Няма ограничение на времето, но работете бързо.

Тестова методика за определя индивидуалния тип на темперамент.

Въпросник за оценка на тип темперамент (1) Цел: Определяне на доминантен и субдоминантен тип темперамент. (2) Описание: Тестът съдържа 80 въпроса (твърдения, ситуации), на които изследваното лице следва да даде един от двата възможни отговора: „да” – съгласен съм с твърдението или „не” – не съм съгласен с твърдението. (3) Инструкция: „Предлагаме Ви осемдесет твърдения (ситуации), в които е описано определено поведение (реакция) на личността. От Вас се иска да прочетете твърдението и да прецените дали то се отнася (не се отнася) до Вас. Ако сте съгласен с твърдението, поставете пред номера му знак „+”. Няма ограничение на времето, но работете бързо“.

Детска графична проективна методика „Кактус“

Проективна графична методика „Кактус”   (1) Цел: Изследване на емоционално-личностната сфера на детето. (2) Описание: Методиката е предназначена за деца над 3 г. (3) Процедура: При провеждане на диагностиката на детето се предлага лист хартия А4 и обикновен молив. Възможен е

Успешно приключи четири дневното обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“.

Успешно приключи организираното от "Асоциация на Психолозите в България" четири дневно обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“. На обучението присъстваха

Програма за обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“.

Програмата за обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“ е  както следва: 19.11.2015г  (първи ден) – водещ Митко Славов Начало 14:00 часа – откриване на обучението 14:10 – представяне на участниците; 14:30 – характеристики на методиките използвани за „загряване“ и сплотяване на групата; 15:30 – кафе пауза 16:00 – видове методики които се използват за сплотяване на групата и изграждане на доверие; 16:30 – практическо приложение на методики за загряване, сплотяване и изграждане на доверие сред членовете на групата; 17:45 – завършване на работния ден с отговаряне на въпроси и обратна връзка от участниците. 20.11.2015г. (втори ден) – водещ Д-р Ивайло Цанов Начало 13:30 часа – откриване на втори ден от обучението 13:40 – представяне на участниците и запознаване с водещия лектор; 14:00 – теоретични основи на различните видове тренинги; 15:00 – кафе пауза 15:30 – специфика на поведението на водещия и работа с трудни участници; 16:45 – кафе пауза 17:00 – специфика за работа с различни типове клиенти; 18:45 – завършване на работния ден с отговаряне на въпроси и обратна връзка от участниците. 21.11.2015г. (трети ден) – водещ Д-р Ивайло Цанов Начало 10:00 часа – откриване на трети ден от обучението

Програма за първи ден на обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“.

Програмата за обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“ е  както следва: 19.11.2015г  (първи ден) - водещ Митко Славов Начало 14:00

Асоциация на Психолозите в България организира сертифицирано обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“.

Асоциация на Психолозите в България организира сертифицирано обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“. В град Варна от 19.11.2015 до 22.11.2015 в рамките на 4 дни по 6 часа ще бъде проведено обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“ с водещ психолог и лектор Д-р Ивайло Цанов. Поради големия интерес след първото проведено обучение, „Асоциация на Психолозите в България“ има удоволствието да ви покани на второто сертифицирано обучение за хора специалисти в своята област, които желаят да организират и водят обучителни групи. Това обучение има за цел да даде теоретична основа и умения на специалисти в различни области за това как се води обучителна група, в която участниците в настоящето обучение да бъдат лектори (треньори). Ще се запознаете с тънкостите при водене на обучителна група и това какво е необходимо за да постигате максимално добри резултати когато организирате собствено обучение. Чрез получения сертификат от настоящето обучение, ще имате възможността да положите основите на бъдещата си реализация като лектор.

Характеристики и особености на училищното насилие.

Училищното насилие            1.Емоционално и физическо насилие Училищното насилие е вид насилие, при което се премерват сили между учащите се или между учителите и учениците, а през последните двадесет години вече се наблюдава и феномена – насилие на ученици над педагози.  Училищното насилие е физическо и емоционално. Емоционалното насилие предизвиква у жертвите емоционално напрежение, преживява се като унижение и снижава самооценката. Ето някои видове емоционално насилие: • необективни оценки, присмех, насмешки, унижение в присъствието на други деца, безконечни забележки, обидно обръщение, наименуване  с обидно име (прякор) и пр.; • отказ от общуване с жертвата (отказ да се играе с детето, нежелание да се седи с него, да се разговаря с него, да не бъде канено на детски празници), отхвърляне, изолация; Физическото насилие се проявява в прилагането на физическа сила по отношение на ученика, на съученика, в резултат на което могат да последват физически травми. Към физическото насилие се отнасят: сбивания, увреждания, отнемане на вещи, напляскване, ръкопашни удари и др.  Обикновено физическото и емоционалното насилие се съпътстват. Насмешките и издевателството могат да продължат достатъчно дълго време, за да предизвикат в жертвата травмиращи преживявания. Жертва може да се окаже всяко дете, но с най-голям риск са тези, които са физически по-слаби или се отличават от другите.  Най-често жертви на училищно насилие се явяват децата: • с физически недостатъци – носещи очила, с увреждания на слуховия или двигателния апарат (например ДЦП), т.е. тези, които не са в състояние да се защитят; • с особености в поведението – затворени, мълчаливи, странящи от другите деца или деца с импулсивно поведение; • с особености във външността – с рижи коси, с лунички по лицето, със стърчащи настрани учи, криви крака, с особени форми на телесната конституция (пълнота или много слаби) и пр. • с неразвити социални навици; • изпитващи страх от училище – отсъствие на опит с живота в колектив (домашни деца); • с болести – епилепсия, тикове и хиперкенеза, енуреза, енкопрез, нарушения на речта – дислалия, дисграфия (нарушения в писмената реч), дислекция (нарушения в четенето), дискалкулия (нарушени способности за смятане) и пр. • с нисък интелект и затруднения в обучението;

Снежана Тихолова – психолог и психотерапевт

Здравейте! Имам магистратура по приложна психология от ВСУ „Черноризец Храбър“ и степен бакалавър по психология и учител по предмети от философския цикъл