Митко Славов – Психолог и Психотерапевт

  Започнах висшето си образование през 2008г. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Винаги съм имал особен интерес към психологията, човешкото поведение и съзнание. Още от ученическите си години обичах да чета литература на подобна тематика и да разисквам прочетеното. Бакалавърската си степен защитих с отличие през 2012г. и бях награден с почетна грамота и