• Личностен въпросник на К.Г. Юнг – типологични особености на личността

    Личностен въпросник на К.Г. Юнг – типологични особености на личността

    (1) Цел: Установяване типологичните особености на личността. (2) Описание: Тестът съдържа 20 въпроса, на които изследваното лице трябва да даде отговор след избор на един от два предложени му варианта, обозначени с „а” и „б”. (3)Инструкция: Пред Вас е въпросник с 20 въпроса.От Вас се иска, след като внимателно прочетете въпроса, да направите един от двата предложени отговора, като избраният от Вас отговор бъде ограден с кръгче. Няма ограничение на времето, но работете бързо.

  • Тестова методика за определя индивидуалния тип на темперамент.

    Тестова методика за определя индивидуалния тип на темперамент.

    Въпросник за оценка на тип темперамент (1) Цел: Определяне на доминантен и субдоминантен тип темперамент. (2) Описание: Тестът съдържа 80 въпроса (твърдения, ситуации), на които изследваното лице следва да даде един от двата възможни отговора: „да” – съгласен съм с твърдението или „не” – не съм съгласен с твърдението. (3) Инструкция: „Предлагаме Ви осемдесет твърдения (ситуации), в които е описано определено поведение (реакция) на личността. От Вас се иска да прочетете твърдението и да прецените дали то се отнася (не се отнася) до Вас. Ако сте съгласен с твърдението, поставете пред номера му знак „+”. Няма ограничение на времето, но работете бързо“.

декември 2015

Личностен въпросник на К.Г. Юнг – типологични особености на личността

декември 3rd, 2015|

(1) Цел: Установяване типологичните особености на личността. (2) Описание: Тестът съдържа 20 въпроса, на които изследваното лице трябва да даде отговор след избор на един от два предложени му варианта, обозначени с „а” и „б”. (3)Инструкция: Пред Вас е въпросник с 20 въпроса.От Вас се иска, след като внимателно прочетете въпроса, да направите един от двата предложени отговора, като избраният от Вас отговор бъде ограден с кръгче. Няма ограничение на времето, но работете бързо.

Коментарите са изключени за Личностен въпросник на К.Г. Юнг – типологични особености на личността

Тестова методика за определя индивидуалния тип на темперамент.

декември 2nd, 2015|

Въпросник за оценка на тип темперамент (1) Цел: Определяне на доминантен и субдоминантен тип темперамент. (2) Описание: Тестът съдържа 80 въпроса (твърдения, ситуации), на които изследваното лице следва да даде един от двата възможни отговора: „да” – съгласен съм с твърдението или „не” – не съм съгласен с твърдението. (3) Инструкция: „Предлагаме Ви осемдесет твърдения (ситуации), в които е описано определено поведение (реакция) на личността. От Вас се иска да прочетете твърдението и да прецените дали то се отнася (не се отнася) до Вас. Ако сте съгласен с твърдението, поставете пред номера му знак „+”. Няма ограничение на времето, но работете бързо“.

Коментарите са изключени за Тестова методика за определя индивидуалния тип на темперамент.