(1) Цел: Разкриване и установяване на видовете преобладаващи страхове (страх от тъмно; самота; смърт; медицински страх и пр.), при деца над 3 години. За да бъде оказана помощ на детето за преодоляване на страховете е необходимо да се изясни всеки спектър на страховете и какви точно страхове то преживява.

(2) Описание: Тази методика е подходяща в случаите, при които детето все още лошо рисува или не обича да рисува (задачите не се интересуват от това как детето приема рисуването, макар, че най-често децата обичат да рисуват).

По-големите деца рисуват контурно два броя домове (на един или на два листа): в черно и червено. И след това им се предлага да „разселят” в домовете страховете от списъка (по-големите деца назовават по ред страховете). Записват се задължително тези страхове, които детето „заселва” в черният дом, с което всъщност признава, че то се бои от тях. При по-големите деца може да се постави въпроса: „Кажи, ти страхуваш ли се или не се страхуваш от …….?”

Интервюто следва да се води бавно и старателно, регистрирайки страховете и очаквайки отговори „да” – „не” или „страхувам се” – „не се страхувам”. Въпросът се повтаря, страхува ли се или не се страхува, периодично. Избягва се всяка вероятност за непроизволно внушение. При стереотипно отричане на всички страхове, добрия психолог моли за по-подробен отговор от типа: „Не се страхувам от тъмнината”, а не „не” или „да”. Психолога или психотерапевта, задаващ въпросите седи до детето, а не срещу него, като не бива да забравя периодично да го аплодира и хвали за точните отговори, че казва точно това което чувства. Препоръчително е психолога или психотерапевта да е запомнил списъка със страховете, а не да чете от него.

След изпълнението на задачата, на детето се предлага да зачертае черният замък, а ключът да го захвърли. Този акт успокоява актуализираните страхове.

Анализът на получените резултати сумиране на страховете в черният дом и последващо сравнение с възрастовите норми. Общите отговори на детето се обединяват в няколко групи по видове страхове. Ако детето в три от четири-пет случая дава утвърдителен отговор, то този вид страх се диагностицира като наличен. От 31 вида страхове, при децата се наблюдават от 6 до 15. При децата, живеещи в градски условия броят може да достигне до 15 (причината е в по-големия брой стресори и ограничения).

(3) Инструкция: „В черният дом живеят страшни страхове, а в червеният – такива, които не са толкова страшни. Помогни ми моля те, да поставим сега страховете от списъка в тези домове”.

Ти се страхуваш:

1. Когато оставаш сам (а).

2. От нападение

3. Да не се разболееш или заразиш с болест.

4. Да не умреш.

5. От това, да не умрат твоите родители.

6. От някои деца.

7. От някои възрастни.

8. От мама или татко.

9. От това, че ще бъдеш наказан (а).

10. От Баба Яга, от троли, от вещици, от магьосници, от чудовище, от горски звяр, змей, от друго животно (При ученици към този списък се добавят и такива персонажи като: невидими хора, скелети, черна (червена) ръка и др., като всички те са герои от приказки)

11. Преди да заспиш.

12. От страшни сънища (какви точно).

13. От тъмнината.

14. От вълк, мечка, куче, паяк, змей, змия (страхове от животни).

15. От автомобил, влак, самолет (страхове от транспорт).

16. От буря, ураган, гръмотевица, наводнение, земетресение (страхове от стихии).

17. От голяма височина (страх от височини).

18. От голяма дълбочина (страх от дълбочини).

19. От тясна малка стая, помещение, тоалетна, препълнен автобус, метро (страх от затворени пространства).

20. От вода.

21. От огън.

22. От пожар.

23. От война.

24. От голяма улица, площад.

25. От лекар (освен зъболекар).

26. От кръв (когато се нарани и има кръв).

27. От инжекция.

28. От болка (когато го боли).

29. От неочаквани резки звуци, които внезапно се появяват (стреска се; блокира; трепери;)

20. От нещо направено неправилно (лошо – при деца в доучилищна възраст).

31. От закъснение за детска градина (училище).

Всички тези страхове могат да се разделят в няколко групи:

= медицински страх – болка, инжекции, лекари, кръв, рана;

= страхове, свързани с причинена физическа щета – транспорт, неочаквани звуци, пожар, война, стихии;

= страх от смъртта (своята собствена);

= страх от животни;

= страх от приказни персонажи;

= страх от тъмнина и кошмарни сънища;

= социално-опосредствени страхове – хора, деца, наказания, закъснение, самота;

= пространствени страхове – височина, дълбочина, затворени пространства;

Наличието на голямо количество разнообразни страхове при детето е показател за наличие на преневротично състояние.

(4) Норми

4.1. За деца във възраст 4-5 години, най-силно са изразени следните страхове:

 

Изразеност на страхове      При момичета          При момчета

1. Страх от самота                 в 100% от случаите                90 %

2. Страх от смърт на              100%                                       70%

родителите

3. Страх от собствена            100%                                       30%

смърт

4. Страх от родителите           60%                                        90%

5. Страх от сънища                 100%                                       80%

6. Страх от война                    70%                                        90%

7. Страх от тъмнина               90%                                        60%

8. Страх от животни               90%                                        70%

9. Страх от чудовища             40%                                        60%

10. Страх от височина            70%                                        40%

11. Страх от дълбочина          30%                                        30%

12. Страх от затворени           30%                                        40%

пространства

13. Страх от огън и пожар      100%                                       70%

14. Страх от лекари                  20%                                        20%

15. Страх от кръв                      50%                                        30%

16. Страх от инжекции           50%                                        30%

17. Страх от болка                    40%                                        50%

18. Страх от резки
звукове                                        30%                                        30%

 

4.2. За деца във възраст 5-7 години, най-силно са изразени следните страхове:

 

Изразеност на страхове      При момичета          При момчета

 

1. Страх от нападение            70%                                        90%

2. Страх от собствена

смърт                                         100%                                       50%

3. Страх от смърт на

родителите                              100%                                        60%

4. Страх от мама и татко       90%                                        90%

5. Страх от наказания             70%                                        100%

6. Страх от чудовища              50%                                        80%

7. Страх от дълбочина            90%                                        40%

8. Страх от стихии                   80%                                        60%

9. Страх от височина              90%                                        40%

10. Страх от пожар                 100%                                       60%

11. Страх от лекари и

болка                                          80%                                        50%

12. Страх от кръв                   100%                                       20%

13. Страх от инжекции         90%                                        40%

14. Страх от неочаквани

звуци                                         100%                                       60%

15. Страх от тъмнина              60%                                        40%

16. Страх от страшни
сънища                                       70%                                        40%

17. Страх от затворени

пространства                              70%                                        20%

18. Страх от война                  70%                                        60%

19. Страх от огън                    60%                                        60%

20. Страх от голямата

улица                                           20%                                        20%