Програмата за обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“ е  както следва:

19.11.2015г  (първи ден) – водещ Митко Славов

Начало 14:00 часа – откриване на обучението

14:10 – представяне на участниците;

14:30 – характеристики на методиките използвани за „загряване“ и сплотяване на групата;

15:30 – кафе пауза

16:00 – видове методики които се използват за сплотяване на групата и изграждане на доверие;

16:30 – практическо приложение на методики за загряване, сплотяване и изграждане на доверие сред членовете на групата;

17:45 – завършване на работния ден с отговаряне на въпроси и обратна връзка от участниците.

20.11.2015г. (втори ден) – водещ Д-р Ивайло Цанов

Начало 13:30 часа – откриване на втори ден от обучението

13:40 – представяне на участниците и запознаване с водещия лектор;

14:00 – теоретични основи на различните видове тренинги;

15:00 – кафе пауза

15:30 – специфика на поведението на водещия и работа с трудни участници;

16:45 – кафе пауза

17:00 – специфика за работа с различни типове клиенти;

18:45 – завършване на работния ден с отговаряне на въпроси и обратна връзка от участниците.

21.11.2015г. (трети ден) – водещ Д-р Ивайло Цанов

Начало 10:00 часа – откриване на трети ден от обучението

10:10 – специфика на груповите процеси и личностната динамика в процеса на обучение;

11:50 – кафе пауза

12:00 -видове методи и техники използване за провеждане на тренинг;

13:30 -кафе пауза

14:00 – етапи на изграждане на програма за обучителен тренинг;

15:30 – поставяне на практически задачи на всеки от участниците

16:00 – завършване на работния ден с отговаряне на въпроси и обратна връзка от участниците.

22.11.2015г. (четвърти ден) – водещ Д-р Ивайло Цанов

Начало 10:00 часа – откриване на четвърти ден от обучението

10:10 – Практикум – участниците разработват и представят реален процес на водене на обучените на група и получават обратна връзка;

12:00 – кафе пауза

12:30 – Практикум – участниците разработват и представят реален процес на водене на обучените на група и получават обратна връзка;

14:30 – кафе пауза

14:40 -предоставяне на всички използвани методики по време на обучението и допълнително разясняване ако е необходимо;

15:00 – даване на обратна връзка от всички участници в обучението;

15:30 – връчване на сертификатите.