На 28.02.2018г. в град Варна беше проведено заседание на Управителния Съвет на „Асоциация на Психолозите в България“.

Заседанието протече при следния дневен ред:

– Обсъждане на текущи въпроси и предложения свързани с дейността на организацията;

– Предложения за съвместна дейност с други организации и учебни структури;

– Приемане на нови членове към „Асоциация на Психолозите в България“;

– Други.

След обсъждане на всички точки от дневния ред, заседанието беше закрито.

Всички приети заявления от нови членове, ще бъдат уведомени за решението на УС по имейл.