• На 16.06.2017г. ще бъде проведено събрание на управителния съвет на „Асоциация на Психолозите в България“.
  • „Асоциация на Психолозите в България“ организира на 28.05.2017г. еднодневен обучителен курс „Усвояване на основните понятия в Транзакционния анализ „.
  • Програма за обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“.

    Програма за обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“.

    Програмата за обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“ е  както следва: 19.11.2015г  (първи ден) – водещ Митко Славов Начало 14:00 часа – откриване на обучението 14:10 – представяне на участниците; 14:30 – характеристики на методиките използвани за „загряване“ и сплотяване на групата; 15:30 – кафе пауза 16:00 – видове методики които се използват за сплотяване на групата и изграждане на доверие; 16:30 – практическо приложение на методики за загряване, сплотяване и изграждане на доверие сред членовете на групата; 17:45 – завършване на работния ден с отговаряне на въпроси и обратна връзка от участниците. 20.11.2015г. (втори ден) – водещ Д-р Ивайло Цанов Начало 13:30 часа – откриване на втори ден от обучението 13:40 – представяне на участниците и запознаване с водещия лектор; 14:00 – теоретични основи на различните видове тренинги; 15:00 – кафе пауза 15:30 – специфика на поведението на водещия и работа с трудни участници; 16:45 – кафе пауза 17:00 – специфика за работа с различни типове клиенти; 18:45 – завършване на работния ден с отговаряне на въпроси и обратна връзка от участниците. 21.11.2015г. (трети ден) – водещ Д-р Ивайло Цанов Начало 10:00 часа – откриване на трети ден от обучението

декември 2015

„Асоциация на Психолозите в България“ организира благодарителен коледен базар под надслов „Деца помагат на деца“.

декември 12th, 2015|

"Асоциация на Психолозите в България" организира благодарителен коледен базар под

Коментарите са изключени за „Асоциация на Психолозите в България“ организира благодарителен коледен базар под надслов „Деца помагат на деца“.

ноември 2015

Успешно приключи четири дневното обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“.

ноември 25th, 2015|

Успешно приключи организираното от "Асоциация на Психолозите в България" четири

Коментарите са изключени за Успешно приключи четири дневното обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“.

Програма за обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“.

ноември 18th, 2015|

Програмата за обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“ е  както следва: 19.11.2015г  (първи ден) – водещ Митко Славов Начало 14:00 часа – откриване на обучението 14:10 – представяне на участниците; 14:30 – характеристики на методиките използвани за „загряване“ и сплотяване на групата; 15:30 – кафе пауза 16:00 – видове методики които се използват за сплотяване на групата и изграждане на доверие; 16:30 – практическо приложение на методики за загряване, сплотяване и изграждане на доверие сред членовете на групата; 17:45 – завършване на работния ден с отговаряне на въпроси и обратна връзка от участниците. 20.11.2015г. (втори ден) – водещ Д-р Ивайло Цанов Начало 13:30 часа – откриване на втори ден от обучението 13:40 – представяне на участниците и запознаване с водещия лектор; 14:00 – теоретични основи на различните видове тренинги; 15:00 – кафе пауза 15:30 – специфика на поведението на водещия и работа с трудни участници; 16:45 – кафе пауза 17:00 – специфика за работа с различни типове клиенти; 18:45 – завършване на работния ден с отговаряне на въпроси и обратна връзка от участниците. 21.11.2015г. (трети ден) – водещ Д-р Ивайло Цанов Начало 10:00 часа – откриване на трети ден от обучението

Коментарите са изключени за Програма за обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“.

Програма за първи ден на обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“.

ноември 16th, 2015|

Програмата за обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“

Коментарите са изключени за Програма за първи ден на обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“.