декември 2015

Успешно беше проведен коледен базар „Деца помагат на деца“ организиран от „Асоциация на Психолозите в България“.

декември 25th, 2015|

На 19.12.2015г. успешно беше проведен коледния базар "Деца помагат на

Коментарите са изключени за Успешно беше проведен коледен базар „Деца помагат на деца“ организиран от „Асоциация на Психолозите в България“.

„Асоциация на Психолозите в България“ организира благодарителен коледен базар под надслов „Деца помагат на деца“.

декември 12th, 2015|

"Асоциация на Психолозите в България" организира благодарителен коледен базар под

Коментарите са изключени за „Асоциация на Психолозите в България“ организира благодарителен коледен базар под надслов „Деца помагат на деца“.

ноември 2015

Успешно приключи четири дневното обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“.

ноември 25th, 2015|

Успешно приключи организираното от "Асоциация на Психолозите в България" четири

Коментарите са изключени за Успешно приключи четири дневното обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“.

Програма за обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“.

ноември 18th, 2015|

Програмата за обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“ е  както следва: 19.11.2015г  (първи ден) – водещ Митко Славов Начало 14:00 часа – откриване на обучението 14:10 – представяне на участниците; 14:30 – характеристики на методиките използвани за „загряване“ и сплотяване на групата; 15:30 – кафе пауза 16:00 – видове методики които се използват за сплотяване на групата и изграждане на доверие; 16:30 – практическо приложение на методики за загряване, сплотяване и изграждане на доверие сред членовете на групата; 17:45 – завършване на работния ден с отговаряне на въпроси и обратна връзка от участниците. 20.11.2015г. (втори ден) – водещ Д-р Ивайло Цанов Начало 13:30 часа – откриване на втори ден от обучението 13:40 – представяне на участниците и запознаване с водещия лектор; 14:00 – теоретични основи на различните видове тренинги; 15:00 – кафе пауза 15:30 – специфика на поведението на водещия и работа с трудни участници; 16:45 – кафе пауза 17:00 – специфика за работа с различни типове клиенти; 18:45 – завършване на работния ден с отговаряне на въпроси и обратна връзка от участниците. 21.11.2015г. (трети ден) – водещ Д-р Ивайло Цанов Начало 10:00 часа – откриване на трети ден от обучението

Коментарите са изключени за Програма за обучение „Базови умения за водене на обучителни групи“.