На 16.06.2017г. ще бъде проведено събрание на управителния съвет на „Асоциация на Психолозите в България“, което ще се проведе в град Варна, ул. Доктор Пискюлиев 78, ет.3, офис 8.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Обсъждане на възможности за съвместна дейност с други неправителствени организации, обучаващи организации и университети;
  2. Планиране на програма за бъдещи обучения;
  3. Разглеждане на кандидатури за членство към АПБ;
  4. Други.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани и след събранието на Управителния Съвет всеки кандидат ще получи отговор на посочена електронна поща.