(1) Цел: Установяване типологичните особености на личността.

(2) Описание: Тестът съдържа 20 въпроса, на които изследваното лице трябва да даде отговор след избор на един от два предложени му варианта, обозначени с „а” и „б”.

(3)Инструкция: Пред Вас е въпросник с 20 въпроса.От Вас се иска, след като внимателно прочетете въпроса, да направите един от двата предложени отговора, като избраният от Вас отговор бъде ограден с кръгче. Няма ограничение на времето, но работете бързо.

(4) Въпросник:

1. Какво предпочитате?

а/ ограничен кръг близки приятели;

б/ голяма приятелска компания;

2. Какви книги предпочитате да четете?

а/ със занимателен сюжет;

б/ с описание на преживяванията на героите;

3. Какво по-скоро можете да допуснете при разговор?

а/ забавяне, закъснение при отговора

б/ грешки от бързане при отговора;

4. Ако Вие сте извършили глупава постъпка, то:

а/ преживявате дълбоко случилото се;

б/ не преживявате дълбоко случилото се;

5. Вие се сближавате с хората?

а/ бързо, с лекота;

б/ бавно, с повишено внимание;

6. Считате ли се за обидчив (а)?

а/ да;

б/ не;

7. Склонен (а) ли сте да се смеете (кискате) от душа?

а/ да;

б/ не;

8. Считате ли себе си?

а/ за мълчалив;

б/ за разговорлив;

9. Открит или прикрит човек сте?

а/ открит;

б/ прикрит;

10. Обичате ли да правите анализ на преживяванията си?

а/ да;

б/ не;

11. Когато се намирате сред група хора, Вие предпочитате?

а/ да говорите;

б/ да слушате;

12. Често ли преживявате недоволство от себе си?

а/ да;

б/ не;

13. Обичате ли да организирате разни дейности?

а/ да;

б/ не;

14. Имате ли (имали ли сте) личен дневник?

а/ да;

б/ не;

15. Бързо ли преминавате от решение към изпълнение?

а/ да;

б/ не;

16. Лесно ли се променя настроението Ви?

а/ да;

б/ не;

17. С леснина ли убеждавате другите да приемат Вашите възгледи (мнение)?

а/ да;

б/ не;

18. Вашите движения са:

а/ бързи;

б/ забавени;

19. Често и силно ли се безпокоите за възможни неприятности?

а/ често;

б/ рядко;

20. В затруднени ситуации Вие:

а/ бързате да потърсите помощта от други;

б/ не обичате да търсите помощ от други;

(4) Обработка на резултатите

Показатели за екстравертност са отговори: 1б, 2а, 3б, 4б, 5а, 6б, 7а, 8б, 9а, 10б, 11а, 12б, 13а, 14б, 15а, 16а, 17а, 18а, 19б, 20а. Всеки от тези отговори получава сума от 1 бал.

Количеството отговори се събират и се умножават по 5.

# от 0 до 35 – интровертност;

# от 36 до 65 – амбививертност;

# от 66 до 100 – екстравертност;

(5) Интерпретация

# Екстраверти: Общуват с лекота. Имат високо ниво на агресивност. Проявяват тенденция към лидерство. Обичат да са в центъра на вниманието. С леснина установяват контакти. Импулсивни са, открити и общителни. Съдят за хората по външността им, не се задълбочават в изучаването им. Лесно се доверяват и понякога стигат до наивност. Силно се влияят от външни стимули. Преживяват дълбоко и са силно емоционални. Екстрапунитивни – търсят вината в другите. Лесно се манипулират. Стимулирането (похвалата, наградата) за тях има по-силно мотивираща роля, отколкото наказанието (санкцията). Импулсивността им ги прави много действени, стегнати, организирани, заемат се със задачи с голям ентусиазъм, хвърлят много усилия, но е вероятно и бързо да се откажат при възникване на трудности. Хазартни типове. Лесно се палят (обидчиви), но бързо им минава, не са злопаметни. Холерици, сангвиници.

# Интроверти: Съсредоточени са в собствените си преживявания, малоконтактни, мълчаливи, съзерцателни, аналитични. С трудност влизат в контакти и са мнителни. Не обичат да рискуват. Преживяват дълбоко разриви във връзките си. Не поемат рискове. На тях е чужд девиза: „Играл – проиграл”, който е типичен за екстравертите. Имат високо ниво на тревожност, като излизането им от емоционални кризи става бавно и трудно. Предразположени са към депресивни състояния. Ригидни са. Трудно приемат промени в мисленето и оценките си. Трудно адаптивни. Последователни, упорити, високосъзнателни при изпълнение на задачи. В състояние са продължително време да се занимават с определени задачи, докато стигнат до финализирането им. Интрапунитивни – търсят причините за неуспехите в себе си. Дълбоко са аналитични. Срещат трудности при изразяване на емоциите си. Трудно се манипулират – мнителни, подозрителни, индивидуалисти, ориентиране към себе си (понякога нарцистични и егоистични натури). Санкцията (провала, наказанието) за тях има по-силно мотивираща роля, отколкото стимулирането (похвала, награда). Флегматици, меланхолици.

# Амбиверти: Личности, при които присъстват по-слабоизразени черти на двата типа.