По долу можете да се запознаете с приетия и действащ Етичен Кодекс на Асоциация на Психолозите в България

Етичен кодекс АПБ-1

Етичен кодекс АПБ-2Етичен кодекс АПБ-3Етичен кодекс АПБ-4