Проективна графична методика „Кактус”

 

(1) Цел: Изследване на емоционално-личностната сфера на детето.

(2) Описание: Методиката е предназначена за деца над 3 г.

(3) Процедура: При провеждане на диагностиката на детето се предлага лист хартия А4 и обикновен молив. Възможен е вариант с използване на цветни моливи (осемте цвята на Люшер), когато при интерпретацията се отчитат съответните показатели по теста на Люшер. След като изследователят даде инструкцията, въпроси и допълнителни обяснения не се допускат.

(4) Инструкция: „На този лист хартия нарисувай кактус – такъв, какъвто ти си го представяш”.

(5) Обработка на данните

При обработката на резултатите се обръща внимание на данните, съответстващи на всички графични методики, а именно:

= пространствено разположение;

= размер на рисунката;

= характеристика на линиите;

= сила на натиск на молива;

Освен това се отчитат специфични показатели, характерни за конкретната методика:

= характеристика на „типа на кактуса” (домашен, див, женствен и пр.);

= характеристика на маниера (стила) на рисуване (прерисуван, схематичен и пр.);

= характеристика на игличките (размер, разположение, количество).

(6) Интерпретация на резултатите

При обработката на резултатите от рисунката може да се диагностицират качества на личността на изследваното дете:

= Агресивност – наличие на огромно количество игли – силно стърчащи, дълги, близо разположени една до друга. Показателите отразяват висока степен на агресивност.

= Импулсивност – силен натиск на молива, отривисти (ясно очертани) линии;

= Егоцентризъм, стремеж към лидерство – голяма (едра) рисунка, разположена в центъра на листа;

= Неувереност в себе си, зависимост – малка рисунка, разположена ниско долу на листа;

= Демонстративност, откритост – наличие на стърчащи придатъци към основното тяло, помпозност, претенциозни форми.

= Прикритост, предпазливост – зиг-заг-образни линии по контурите или във вътрешната част на рисунката.

= Оптимизъм – изобразяване на „радостен” кактус, използване на ярки цветове във варианта с цветни моливи.

= Тревожност – преобладаване на вътрешни щриховки, прекъснати линии, използване на тъмни цветове във варианта с цветни моливи.

= Женственост – наличие на меки, заоблени линии и форми, украшения, ярки цветове;

= Екстравертност – наличие на други, допълнителни кактуси и цветя;

= Интравертност – на рисунката е изобразен само един кактус;

= Стремеж към домашна защита, чувство за семейна общност – наличие „домашен” кактус, поставен в саксия, поставен върху маса и пр.

= Отсъствие на стремеж за домашна защита, чувство за самота, изоставеност – изобразяване на диворастящ кактус, пустинен кактус.

След завършване на рисунката, на детето могат да бъдат зададени допълнителни въпроси, отговорите на които биха помогнали при интерпретацията:

1. Този кактус домашен ли е или див?

2. Този кактус много бодлив ли е? Може ли да бъде докоснат?

3. Харесва ли ти кактус, за който се полагат грижи? Твоят кактус такъв ли е?

4. Сам самичък ли расте твоя кактус или в съседство има други цветя (кактус)?

5. Когато порасте твоя кактус, как би се променил, какъв би станал (игли, обем, височина)?