Асоциация на Психолозите в България набира хора специализирали в сферата на Психологията. Членове могат да бъдат студенти обучаващи се в сферата на Психологията или Психотерапията, както и вече завършили специалисти психолози или психотерапевти.
Всеки желаещ да стане член на Асоциация на Психолозите в България е длъжен да :

1. Приема и спазва приетия устав на организацията. Можете да се запознаете с него >>ТУК<<

2. Приема, спазва и се ръководи по приетия Етичен Кодекс на организацията. Можете да се запознаете с него >>ТУК<<

3. Попълни заявление и да го изпрати на Email адрес : office@psychologist.bg Заявлението можете да откриете >>ТУК<<

ВСЕКИ ЧЛЕН НА „АСОЦИАЦИЯ НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ПОЛЗВА ОТ 20% ДО 50 % НАМАЛЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНИ ОТ АСОЦИАЦИЯТА  ОБУЧЕНИЯ, ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРИ, СИМПОЗИУМИ, КОНФЕРЕНЦИИ И ДР.

Станете част от екипа на Асоциация на Психолозите в България